Tag: masa upadłości

Zgłoszenie wierzytelności do syndyka.

Zgłoszenie wierzytelności otwiera wierzycielowi drogę do uzyskania zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym, a zatem jest to pierwszy krok, który winien być podjęty przez wierzyciela. Wierzyciel upadłego, który chce

Czytaj więcej