Wniosek o ulgę uznaniową a zawiadomienie organu egzekucyjnego.

Dzisiejszy wtorek jest dniem bez newslettera “Odpowiedzi na pytania”, a zatem w zastępstwie zapraszam do przeczytania tematycznego pytania i odpowiedzi w tekście poniżej.

Newsletter z odpowiedziami na 3 pytania jest wydawany po czwartkowych warsztatach online. Aktualnie jest przerwa świąteczna, co skutkuje również wtorkami bez newslettera. Newsletter “Odpowiedzi na pytania” jest kierowany do uczestników warsztatów online i można go subskrybować pod linkiem: https://podatkowyreferat.online/odpowiedzi-na-pytania-newsletter/.

Aktualnie w ramach newslettera “Odpowiedzi na pytania” zostało udzielnych odpowiedzi na 300 pytań, których wykaz można znaleźć pod linkiem: https://podatkowyreferat.online/odpowiedzi-na-pytania-newsletter/. Oto jedno z nich:

Pytanie: Czy złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym nakłada na wierzyciela obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego o tym fakcie?

Odpowiedź: Samo złożenie przez zobowiązanego wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania nie ma wpływu na wymagalność zobowiązania ani nie powoduje niedopuszczalności egzekucji. 

Przepis art. 32aa pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązuje wierzyciela do zawiadomienia organu egzekucyjnego o zdarzeniu powodującym zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Stosownie natomiast do art. 56 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu w całości lub w części w razie odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej.

Oznacza to zatem, że dopiero wydanie i doręczenie decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym nakłada na wierzyciela obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego.