e-book “Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2023 r.”

Nowa publikacja już dostępna:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2023 r.” to zbiór informacji, przykładów i wzorów dokumentów dotyczących zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu podatku w sierpniu 2023 r. Publikacja szczegółowo i praktycznie omawia poszczególne przepisy ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

E-book (książka w postaci elektronicznej) w formacie .pdf : 328 stron, 42 przykłady, 19 wzorów dokumentów.

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

Cena: 258,00 zł brutto (w tym 5% vat)

Możliwość zakupu przez Gminę/Urząd na podstawie faktury vat z 14 dniowym terminem zapłaty.

Dostawa na adres e-mail wskazany w zamówieniu, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, dla urzędów gmin/gmin – nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Wysyłka rozpocznie się w poniedziałek 17 lipca br.

E-book z oznaczeniem danych nabywcy “Właściciel kopii: imię i nazwisko albo urząd gminy/gmina nazwa”.

W treści:

Przepisy obowiązujące wyłącznie w 2023 r.

 1. Stawka zwrotu podatku w sierpniu 2023 r.
 2. Producent rolny uprawniony do zwrotu podatku akcyzowego w sierpniu 2023 r.
 3. Zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni za 12 miesięcy

Art. 1 [Zakres i przedmiot ustawy]

 1. Zasady i tryb zwrotu podatku akcyzowego
 2. Oznaczenie oleju napędowego kodem CN

Art. 1a [Zmiany oznaczeń w Nomenklaturze Scalonej]

Art. 2 [Stosownie przepisów KPA]

 1. Czynny udział strony
 2. Wyłączenie od udziału w postępowaniu
 3. Wezwanie wnioskodawcy
 4. Wszczęcie postępowania
 5. Dowód w postępowaniu
 6. Decyzja jako forma rozstrzygnięcia sprawy

Art. 3 [Producent rolny]

 1. Podmiot uprawniony do zwrotu podatku
 2. Definicja producenta rolnego
 3. Dokumentowanie statusu producenta rolnego
 4. Pierwszeństwo posiadacza zależnego
 5. Zgoda współposiadaczy na wypłatę zwrotu podatku

Art. 3a [Przeciwwskazania do zwrotu podatku]

Art. 4 [Ustalenie kwoty oraz limitu zwrotu podatku]

 1. Kwota zwrotu podatku w ramach rocznego limitu
 2. Zasady ustalania limitu zwrotu podatku akcyzowego
 3. Ustalenie kwoty zwrotu podatku oraz podwyższonego limitu rocznego w sierpniu 2023 r.
 4. Ustalenie średniej rocznej liczby DJP

Art. 5 [Decyzja w sprawie zwrotu podatku]

 1. Decyzja jako forma przyznania zwrotu podatku
 2. Właściwość rzeczowa i miejscowa
 3. Decyzje wydawane z wniosku złożonego w sierpniu w 2023 r.
 4. Zwrot podatku akcyzowego jako pomoc publiczna

Art. 6 [Wniosek o zwrot podatku]

 1. Terminy składania wniosku o zwrot
 2. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do użytków rolnych i bydła
 3. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni
 4. Faktura jako załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 5. Dokument z ARiMR jako załącznik do wniosku

Art. 7 [Wypłata zwrotu podatku]

Art. 8 [Dotacja celowa na zwrot podatku]

 1. Wniosek o dotację
 2. Rozliczenie dotacji i sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Art. 9 [Nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobrany zwrot podatku]

Art. 11 [Wejście wżycie przepisów ustawy]

Szczegóły i zakup: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-w-2023-r./258