Projekt planowanych zmian w Ordynacji podatkowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 13 czerwca 2023 r. jest aktualnie przedmiotem konsultacji podatkowych. Do 31 sierpnia br. można zgłaszać stanowiska, uwagi oraz opinie dotyczących projektu – szczegóły: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-zmian-w-ordynacji-podatkowej.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw m. in.:

  • doprecyzowanie kolejności zaliczania wpłat dokonanych tytułem rat, na które rozłożono podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę, oraz rat podatku,
  • doprecyzowanie wyłączenia obowiązku zaokrąglania odsetek za zwłokę w przypadku zaliczenia wpłaty lub nadpłaty,
  • wprowadzenie możliwości umorzenia podatku przed terminem jego płatności, bez konieczności oczekiwania na powstanie zaległości podatkowej,
  • wprowadzenie możliwości zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 (obecnie do 1000 zł),
  • zastąpienie instytucji nieprzedawniania się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym – przesłanką przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku ustanowienia hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, o czym we wpisie “Planowane zmiany – przerwanie biegu terminu przedawnienia w przypadku ustanowienia hipoteki przymusowej”,
  • zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika z korekty deklaracji.