Planowane zmiany – przerwanie biegu terminu przedawnienia w przypadku ustanowienia hipoteki przymusowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 13 czerwca 2023r. zawiera propozycje zmian m. in. w ustawie Ordynacja podatkowa. Jedną z planowanych zmian jest zastąpienie instytucji nieprzedawniania się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym – instytucją przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskutek ustanowienia hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Zgodnie z obowiązującym art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

W okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. regulacja stanowiąca o nieprzedawnianiu się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką była zawarta w art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej. Regulacja ta została z dniem 1 stycznia 2003 r. przeniesiona do art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, który w niezmienionym kształcie nadal obowiązuje. Wyrokiem z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12, Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zawiera nowy art. 70 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z ww. przepisem bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek dokonania wpisu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym dokonano wpisu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Równocześnie w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw uchyla się art. 70 § 8 ustawy Ordynacja podatkowa.