Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego … – nowy tekst jednolity.

Dz. U. poz. 356 został opublikowany jednolity tekst ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 356)

Poprzedni tekst jednolity ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został opublikowany w 2022 r. w Dz. U. poz. 846. Oznacza to zatem, że Dz. U. z 2022 r. poz. 846, 2727 zostaje zastąpiony Dz. U. z 2023 r. poz. 356.

O zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej opublikowanej w Dz. U. z 2022 r. poz. 2727 można przeczytać we wpisie “Zaświadczenie o liczbie DJP bydła“.