Nowy wzór elektronicznego tytułu wykonawczego.

Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) zostały opublikowane nowe wzory tytułów wykonawczych:

  • TW-1(5) TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH – nr wzoru: 2023/02/13/12139, id wzoru: 12139,
  • TW-3(2) KOLEJNY TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH – nr wzoru: 2023/02/13/12138, id wzoru: 12138.

Dokumenty elektroniczne, stosowane w sprawach prowadzonych przez organy administracji publicznej, tworzy się na podstawie wzorów dokumentów opublikowanych w CRWDE

Publikacja wzoru dokumentu elektronicznego w CRWDE jest równoznaczna z określeniem wzoru (wprowadzeniem wzoru do obrotu prawnego) i wywołuje skutki analogiczne do określenia wzoru dokumentu poprzez publikację w Dzienniku Ustaw lub Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.