Decyzja o zakresie odpowiedzialności.

Decyzja z art. 100 ustawy Ordynacja podatkowa nie jest decyzją o odpowiedzialności spadkobierców, ale decyzją określającą zakres odpowiedzialności spadkobierców. Tak bowiem stanowi art. 100 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Zakres ten obejmować może jedną lub więcej należności spadkodawcy, o których mowa w art. 98 § 1 i § 2 pkt 1-7 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zobowiązania spadkodawcy istnieją w dniu otwarcia spadku, a śmierć spadkodawcy ich nie unicestwiła. Zobowiązania podatkowe nie ulegają wygaśnięciu z chwilą śmierci podatnika (por. art. 59 § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa). Zobowiązania przejmą je spadkobiercy jako sukcesorzy. Są to zobowiązania (należności) spadkodawcy, a nie spadkobiercy.