Proces legislacyjny – zmiany związane z podatkami lokalnymi.

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu RP (8.02. br.) zostanie przedstawione sprawozdanie Komisji Finansów o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw wraz z projektem ustawy.

O tym, jakie zmiany planowane są w ustawie Ordynacja podatkowa można przeczytać we wpisie “Planowane zmiany do ustawy Ordynacja podatkowa”: https://podatkowyreferat.online/2022/12/20/planowane-zmiany-do-ustawy-ordynacja-podatkowa/

O tym, co może zmienić się w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji można przeczytać we wpisie “Planowane zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”: https://podatkowyreferat.online/2023/01/25/planowane-zmiany-do-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji/