Nowy tekst jednolity ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

W Dz. U. z 2023 r. poz. 146 został ogłoszony jednolity tekst ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Jednym z przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który ma zastosowanie do samorządowych organów podatkowych jest art. 36(4) ust. 8 pkt 6 ustawy dotyczący wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Zgodnie z ww. przepisem, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, o zgodę do Ministra Sprawiedliwości na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych mogą wystąpić organy podatkowe.

Wniosek o nadanie uprawnień do EKW – formularz EKW-1Ua jest dostępny pod linkiem: https://podatkowyreferat.online/2022/03/02/podatek-pobrany-przez-inkasenta-formularz-ekw-u1a/