Procedura zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r.

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowano procedurę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r.

O planowanych zmianach w zakresie zwrotu podatku akcyzowego można przeczytać we wpisie z 10 stycznia br. “Projekt zmian do zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym”.

Warsztaty online dotyczące zwrotu podatku akcyzowego – 26 stycznia i 2 lutego br. “Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym”, szczegóły i zamawianie: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Zwrot-podatku-akcyzowego-producentom-rolnym-2-lutego-2023r.-warsztaty-online/235