Świąteczny czas.

Podzielić się opłatkiem,
powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze życzyć innym
I wszystko im przebaczyć.
Mieczysława Buczkówna, “Przy Wigilii”

?Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Czytelnikom strony PodatkowyReferat życzę zdrowia, spokoju i radości przy wigilijnym stole.

Agata Dzięgiel-Matras?