Aktualizacja informacji o sprawozdaniu podatkowym SP-1.

Sprawozdanie podatkowe SP-1 należy przekazać do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do 20 lipca 2022 r.

Zgodnie z aktualizacją informacji z 5.07.2022 r. o sprawozdaniu SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zamieszczoną na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/ewidencja-i-sprawozdawczosc-podatkowa/sp-1-aktualnosci/:

W informatycznym systemie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ dostępne jest sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – część B.

W części B należy wykazać dane o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym oraz podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin – według stanu ewidencji podatkowej nieruchomości na dzień 30 czerwca 2022 r.

W sekcji 4 sprawozdania należy wykazać wyłącznie uchwały rady gmin stanowiące podstawę wykazanych zwolnień w podatkach: od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Materiały informacyjne dotyczące sposobu wypełniania części B oraz sposobu odwzorowania uchwały dostępne są w zakładce SP-1 wyjaśnienia i komunikaty: