Publikacja obwieszczenia w sprawie stawki odsetek za zwłokę.

W dzisiejszym Monitorze Polskim poz. 468 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym.
O obowiązującej od 6 maja 2022 r. stawce odsetek za zwłokę można przeczytać we wpisie: 13,50 % – stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 maja 2022 r.