Obwieszczenie w sprawie stawki odsetek za zwłokę – publikacja.

W dzisiejszym Monitorze Polskim poz. 398 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym.
O obowiązującej od 7 kwietnia 2022 r. stawce odsetek za zwłokę można przeczytać we wpisie: 12 % – stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 7 kwietnia 2022 r.