Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – tekst jednolity.

W dniu dzisiejszym w Dz. U. z 2022 r. poz. 846 został opublikowany tekst jednolity ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Poprzedni tekst jednolity ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został opublikowany w 2019 r. w Dz. U. poz. 2188. Do ww. ustawy zostały wprowadzone zmiany opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 2227.