Zmiana stawki odsetek za zwłokę – obwieszczenie.

W dzisiejszym Monitorze Polskim z 14 lutego 2022 r. poz. 220 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych:

  1. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8,5% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
  2. obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 4,25% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
  3. podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12,75% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Obowiązek zapłaty odsetek powstaje z mocy przepisów ustawy, na skutek powstania zaległości podatkowej, a więc nie zapłacenia zobowiązania podatkowego w terminie.

Stosownie do art. 53 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa odsetki za zwłokę nalicza podatnik. Jedynie w kilku przypadkach naliczanie odsetek za zwłokę przejmuje organ podatkowy. Dotyczy to zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej oraz zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych.

Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego, o czym stanowi art. 55 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Dokonując wpłaty zaległości podatkowej podatnik jest zobowiązany automatycznie do wpłaty odsetek za zwłokę od tej zaległości podatkowej bez oczekiwania na jakąkolwiek czynność ze strony organu podatkowego.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 220).

O odsetkach za zwłokę można przeczytać również tutaj: