Stawka zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2022 r.

Dz. U. poz. 2266 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r.

2022 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju (bez zmian w stosunku do 2021 r.).

Od 2022 r. zwiększa się limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych (110 l w miejsce 100 l) oraz limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła (40 l w miejsce 30 l). Zmiany wynikają z ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2227). Szczegóły zmian są zawarte we wpisie: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zmiany od 2022 r.

Oznacza to, że w 2022 r. procent rolny może uzyskać:

  • 110 zł z 1 ha użytków rolnych (w miejsce 100 zł w 2021 r.),
  • 40 zł z 1 średniej rocznej DJP bydła (w miejsce 30 zł w 2021 r.).