Mikołajkowy wieczór

W dzisiejszy mikołajkowy wieczór można pobrać fragment materiału szkoleniowego “Jak w 4 krokach rozliczyć nadpłatę podatku lub opłaty lokalnej?

W materiale:

 • Kiedy można użyć określenia „nadpłata” podatku?
 • Czy nadpłata powstaje 31 grudnia? – termin powstania nadpłaty to art. 73 ustawy Ordynacja podatkowa.
 • Nadpłata, która powstała w wyniku wydania decyzji o zmianie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego – to tylko jeden z możliwych sposobów powstania nadpłaty. Jakie są pozostałe?
 • Czym różni się określenie wysokości nadpłaty (art. 74a ustawy Ordynacja podatkowa) od stwierdzenia wysokości nadpłaty (art. 75 ustawy Ordynacja podatkowa)?
 • Stwierdzenie wysokości nadpłaty podatku bez decyzji i „w decyzji”.
 • Mechanizm rozliczania i dokumentowania zaliczenia nadpłaty zapisany w art. 76 i art. 76a ustawy Ordynacja podatkowa.
 • Rozliczenie nadpłaty w 4 krokach:
 1. Zaliczenie nadpłaty z urzędu na poczet zaległości podatkowych.
 2. Zaliczenie nadpłaty z urzędu na poczet bieżących zobowiązań.
 3. Zwrot nadpłaty z urzędu.
 4. Pozostawienie nadpłaty do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań na podstawie wniosku.