Sprawdź się!

Dzisiaj przygotowałam nietypowy wpis.

To 5 pytań z zakresu podatków i opłat lokalnych.

Pytań jest tylko 5 (aby nie zanudzać, ale jeżeli to zbyt mała ilość, to napisz o tym w komentarzu).

W komentarzu możesz wpisać odpowiedzi.

Nagrodą za prawidłowe odpowiedzi jest ,,,, satysfakcja 🙂

Choć może pomyślę o bardziej wymiernej nagrodzie 🙂

Informacja na temat prawidłowych odpowiedzi w kolejnym wpisie tego typu.

  1. Czy decyzja w sprawie podatku od nieruchomości może zawierać podpis mechanicznie odtwarzany osoby upoważnionej do jej wydania?
  2. Czy deklaracja zmniejszająca o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona w dniu 11 października 2021 r. dotycząca zmiany we wrześniu 2021 r. spowoduje zmniejszenie opłaty od września 2021 r.?
  3. Czy jest możliwe przekazanie tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego jakim jest urząd skarbowy za pośrednictwem operatora pocztowego?
  4. Czy organ podatkowy doręcza decyzję na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej czy tylko na piśmie?
  5. Czy złożenie wniosku przez syna podatnika (niebędącego pełnomocnikiem) w sprawie umorzenia podatku powoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia czy wymaga wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania?