Planowane zmiany w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

W dniu dzisiejszym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów umieszczono informację dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (UD238).

projekcie ustawy wskazano zwiększenie:

  • limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 l do 110 l,
  • limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła , do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM – III kwartał 2021 r.

2021 r. limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Producent rolny w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Uzupełnienie:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
wraz z uzasadnieniem opublikowany na stronie RCL w dniu 9 lipca br.