TW-1(6) zamiast TW-1(3).

Wzór tytułu wykonawczego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850), czyli TW-1(3) mógł być stosowany do dnia 30 kwietnia 2021 r.*, stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 968).

Zgodnie z tym przepisem wzory tytułów wykonawczych stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej mogą być stosowane nie dłużej niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem prawidłowego pouczenia zobowiązanego zgodnie z art. 27 § 1 pkt 8–9a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 968) weszło w życie z dniem 30 lipca 2020 r., a zatem wskazane 9 miesięcy minęło 30 kwietnia 2021 r.

Oznacza to, że wzór TW-1(3) już nie obowiązujenie może być stosowany. Natomiast od dzisiaj, 5 maja 2021 r. obowiązuje nowy wzór tytułu wykonawczego TW-1(6) wynikający z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 838), o którym można przeczytać tutaj: https://podatkowyreferat.online/2021/05/04/nowy-wzor-tw-16/

Obowiązujący od 5 maja 2021 r. wzór tytułu wykonawczego TW-1(6) został oparty na wzorze tytułu wykonawczego TW-1(3), z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego dotyczącego pouczenia zobowiązanego w zakresie wskazania środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych, prawa wniesienia zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej, obowiązku zobowiązanego zawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby oraz o przysługującym małżonkowi zobowiązanego prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, a także aktualnych publikatorów aktów prawnych.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 15 kwietnia 2021 r. elektroniczny wzór TW-1(6) ma zostać opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Do wzoru TW-1(6) będzie przygotowany również interaktywny formularz TW-1(6).

Edit: W dniu dzisiejszym, 6 maja br. została udostępniona wersja interaktywnego formularza TW-1(6-1): https://www.gov.pl/web/kas/interaktywny-formularz-tw-1-

Edit nr 2: W dniu dzisiejszym, 18 maja br. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych został opublikowany wzór TW-1(6) TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH (ID wzoru: 10639, nr wzoru 2021/05/18/10639): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde. Umożliwi to przesyłanie TW-1 (6) za pośrednictwem e-PUAP.

*albo do 20 lutego 2021 r. Więcej: https://podatkowyreferat.online/2021/01/29/wzory-tw-w-kalendarzu/