Podatkowy Referat … i więcej wiesz.

Podatkowy Referat … i więcej wiesz!

Podatkowy Referat to nie tylko publikowane 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) wpisy dotyczące podatków i opłat lokalnych.

Podatkowy Referat to również e-booki i warsztaty online:

“Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów” – e-book: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Podatki-lokalne-2021-Zbior-przepisow/144

“Zaległość podatkowa w 2021 r.” – e-book szkoleniowy: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Zaleglosc-podatkowa-w-2021-roku/145

“Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów” – e-book: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Egzekucja-administracyjna-2021-Zbior-przepisow/153

Plan warsztatów online w maju 2021 r.

20 maja? Sądowa egzekucja podatków i opłat lokalnych: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Sadowa-egzekucja-podatkow-i-oplat-lokalnych-20-maja-2021r.-warsztaty-online/159

25 maja – Tytuł wykonawczy do podatków i opłat lokalnych: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/-Tytul-wykonawczy-do-podatkow-i-oplat-lokalnych-25-maja-2021-r.-warsztaty-online/160

27 maja – Odpowiedzialność spadkobiercy za zaległości podatkowe nieżyjącego podatnika: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Odpowiedzialnosc-spadkobiecy-za-zaleglosci-podatkowe-niezyjacego-podatnika-27-maja-2021-r.-warsztaty-online/161

? Czwartki w godz. 10-13.

? Możliwość zadawania pytań podczas całego czasu trwania warsztatów: w formie głosowej za pomocą mikrofonu i kamery lub w formie pisemnej poprzez chat.