fbpx

Tag: kary pieniężne

Kara pieniężna za nieterminowe sprawozdanie z odbioru odpadów – obowiązek czy możliwość?

Stosownie do art. 9n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań, które na podstawie art. 9n ust. 2 ustawy są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Podmiot, który w danym

Czytaj więcej...

Kary pieniężne i kary grzywny związane z odpadami komunalnymi – 29 października.

“KARY PIENIĘŻNE I KARY GRZYWNY ZWIĄZANE Z ODPADAMI KOMUNALNYMI” to temat warsztatów online, na które zapraszam już w czwartek 29 października w godz. 10.00 – 13.00. Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach 29 października? Jeżeli temat odpadów komunalnych to znaczna część Twoich obowiązków zawodowych to wiesz, że w niektórych sytuacjach

Czytaj więcej...