Oświadczenie do wyłączenia z opodatkowania podatkiem od środków transportowych.

Pytanie: Wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od środków transportowych podlegają przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Właściciel przyczepy złożył w 2023 r. do deklaracji na podatek od środków transportowych oświadczenie dotyczące przyczep i naczep związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Jeżeli stan faktyczny nie uległ zmianie to w 2024 r. właściciel przyczepy powinien złożyć ponownie oświadczenie do podatku od środków transportowych dotyczące przyczep i naczep związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego czy należy uznać to oświadczenie z 2023 r.?

Odpowiedź: Oświadczenie do podatku od środków transportowych dotyczące przyczep i naczep związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powinno być składane corocznie.

Podatek od środków transportowych jest podatkiem o charakterze rocznym, z obowiązkiem składania deklaracji na dany rok podatkowy, a zatem odrębnie w każdym roku winna być dokonywana weryfikacja co do przesłanek wyłączenia z opodatkowania podatkiem od środków transportowych ww. przyczep i naczep. Oznacza to, że w przypadku gdy podatnik jest właścicielem przyczep i naczep związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego winien co roku składać przedmiotowe oświadczenie.