1 października 2024 r. – nowy termin obowiązku wdrożenia e-doręczeń.

Dzienniku Ustaw z 22 grudnia 2023 r. poz. 2764 został opublikowany komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.

Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązku stosowania e-doręczeń umożliwiła zmiana ustawy z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2699), o której we wpisie z 19 grudnia 2023 r. “Termin wdrożenia e-Doręczeń przesunięty – zmiana od 19.12.2023 r.”. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 155 ust. 11 ustawy o doręczeniach elektronicznych termin określony w komunikacie nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r.późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 21 grudnia 2023 r. obowiązek wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym został przesunięty z 30 grudnia 2023 r. na 1 października 2024 roku.

Oznacza to m. in., że jednostki samorządu terytorialnego i ich związki są zobowiązane do stosowania e-doręczeń w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od 1 października 2024 r.