e-Doręczenia – najnowsze informacje.

Do Sejmu RP w dniu 6 grudnia br. został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych. W ustawie o doręczeniach elektronicznych art. 155 ust. 11 otrzymuje brzmienie “Termin określony w komunikacie nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r. “.

Ponadto na stronie dotyczącej e-Doręczeń Ministerstwa Cyfryzacji zostały opublikowane informacje dotyczące planowanych zmian w e-Doręczeniach w 2024 roku.

W 2024 roku zostały zaplanowane następujące zmiany w e-Doręczeniach:

  • limit wielkości wiadomości z załącznikami zwiększy się z 15 MB do 500 MB,
  • maksymalna liczba adresatów wiadomości masowej zwiększy się z 15 do 1000 adresatów,
  • zmieni się moment wystawienia dowodu doręczenia – będzie to następowało w chwili otwarcia wiadomości – obecnie dzieje się to, gdy odbiorca loguje się do skrzynki do e-Doręczeń,
  • w aplikacji mObywatel zostaną uruchomione powiadomienia z e-Doręczeń,
  • będzie możliwe podpisywanie wiadomości za pomocą profilu zaufanego.