ePUAP po 10.12.2023 r. – wyjaśnienia MC.

Dnia 10 grudnia 2023 roku wejdzie w życie obowiązek korzystania z doręczeń elektronicznych przez grupy podmiotów określone w przepisach ustawy z dnia 18 listopada 2022 r. o doręczeniach elektronicznych, do których należą m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji opublikowany został materiał dotyczący wygaszania ePUAP.

Od 10 grudnia 2023 r. korespondencja przez ePUAP będzie stopniowo wygaszana, zniesiony zostanie obowiązek posiadania ESP na ePUAP.

Ponadto w dniu 30.10.2023 r. zostało opublikowane stanowisko Ministra Cyfryzacji z 25 października 2023 r. dotyczące prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem platformy ePUAP od dnia 10 grudnia 2023 roku, znak sprawy DUC.WED.701.1.2023.

W ww. piśmie wskazano, że po dacie wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń podmioty publiczne nadal będą miały obowiązek posiadać elektroniczne skrzynki podawcze i je obsługiwać. Doręczenie korespondencji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP”, w tym dokumentów elektronicznych w ramach e-usług, będzie prawnie skuteczne. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku korespondencji kierowanej od podmiotu publicznego do obywatela za pośrednictwem ePUAP nie będzie już obowiązywał przepis o fikcji doręczenia.

W ww. stanowisku zostały wskazane zasady doręczania i przyjmowania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP w świetle przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Od 10 grudnia 2023 roku lub po aktywacji ADE doręczenie od obywatela do podmiotu publicznego (korespondencja oraz e-usługi) przez ePUAP będą nadal skuteczne na podstawie art. 63 KPA.

Od 10 grudnia 2023 roku lub po aktywacji ADE doręczenie od organu do obywatela przez ePUAP będzie skuteczne w przypadku dokonania odbioru przez obywatela na podstawie art. 39 KPA – jeśli obywatel
potwierdzi odbiór korespondencji przez ePUAP jest ona skutecznie doręczona. Ze względu na uchylenie przepisu o fikcji doręczenia przez ePUAP, w przypadku braku odbioru przez obywatela organ musi podjąć ponowną próbę doręczenia za pośrednictwem e-Doręczeń lub operatora wyznaczonego w formie papierowej. Od założenia ADE podmiot publiczny nie może uznać korespondencji przesłanej za pośrednictwem ePUAP za doręczoną na podstawie fikcji doręczenia, bowiem stosuje się nowe brzmienie art. 46 KPA (patrz przepis przejściowy art. 158 ust. 2 ustawy o doręczeniach elektronicznych ).

Czy identyczne zasady doręczania i przyjmowania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP należy stosować od 10 grudnia 2023 r. mając na uwadze przepisy ustawy Ordynacja podatkowa?

Temat został zamieszczony również na forum strony Podatkowy Referat pod linkiem: https://podatkowyreferat.online/forumpodatkowyreferat/forum/doreczenia-elektroniczne-0d-10-grudnia-2023-r/