SP-1 – bez aktualizacji, ale z korektą.

Sprawozdanie SP-1 należy przekazać do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do 20 lipca 2023 r.

W części B należy wykazać dane o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym oraz podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin – według stanu ewidencji podatkowej nieruchomości na dzień 30 czerwca 2023 r.

Jeśli stan w zakresie przekazanych informacji w części B ulegnie zmianie po dacie 30 czerwca 2023 r. , nie należy dokonywać aktualizacji tej części sprawozdania.

W przypadku błędnego wprowadzenia danych w części B należy dokonać korekty sprawozdania.

Przykładowe błędy popełniane w okresach wcześniejszych w sprawozdaniu SP-1 w części B w sekcji 1 Podatek od nieruchomości:

  • wykazywanie w wierszu 1.10 w kolumnie Podstawa opodatkowania kwoty należnego podatku zamiast podstawy opodatkowania budowli tj. ich wartości,
  • pomijanie w w kolumnie Podstawa zwolniona powierzchni, które w przypadku nieobjęcia zwolnieniem na mocy uchwały rady gminy nie zostałyby opodatkowane w związku z art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zobowiązanie podatkowe nie przekraczałoby najniższych kosztów doręczenia).

Zwrócić należy uwagę na to, że w sekcji 2 Podatek rolny w kolumnie Podstawia opodatkowania ujmuje się także powierzchnie objęte ulgami, tj.: tzw. ulgą kontynuacyjną określoną w art. 12. ust 6 ustawy o podatku rolnym, tzw. ulgą górską oraz ulgą inwestycyjną. W przypadku ulgi inwestycyjnej grunty, których dotyczy ulga inwestycyjna wykazuje się jedynie wtedy, gdy mimo odliczenia nakładów inwestycyjnych podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku rolnego – zwykle będzie to ostatni rok korzystania z ulgi inwestycyjnej, w pozostałych przypadkach, tj. gdy należny podatek rolny wynosi 0 zł powierzchni nie wykazuje się.

Źródło: Materiał informacyjny dotyczący wypełniania części B sprawozdania SP-1 przygotowany przez Ministerstwo Finansów: https://podatkowyreferat.online/wp-content/uploads/2023/07/instrukcja-sp-1-czesc-b-2023.pdf