Zmiany w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym uchwalone przez Sejm RP.

Wszystkich zainteresowanych tematem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2023 r. zachęcam do zapoznania się z treścią dzisiejszego wpisu. Co jest tego powodem? Bowiem w dniu wczorajszym (09.05.2023 r.) Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa zostanie przekazana pod obrady Senatu RP.

Treść ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Nowe regulacje przewidują wprowadzenie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego nie tylko w odniesieniu do użytków rolnych i bydła, ale także w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.

Limit kwot zwrotu podatku akcyzowego ma stanowić w odniesieniu do:
– producentów świń – iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
– producentów owiec, kóz i koni – iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz, koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

Nowe regulacje przewidują ponadto, dla wniosków o zwrot podatku akcyzowego złożonych od 1 do 31 sierpnia 2023 r., że stawka zwrotu podatku wyniesie 1,46 zł (w miejsce obowiązującej dotychczas stawki 1,20 zł). Dodatkowo w 2023 r. producent rolny ma otrzymać dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego do ilości zakupionego oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca, w przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia. Ta dodatkowa pomoc wymaga jeszcze zgody Komisji Europejskiej.