Zmiany w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym uchwalone przez Sejm RP.

Wszystkich zainteresowanych tematem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2023 r. zachęcam do zapoznania się z treścią dzisiejszego wpisu. Co jest tego powodem? Bowiem w dniu wczorajszym (09.05.2023 r.) Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa zostanie przekazana pod obrady Senatu RP.

Treść ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Nowe regulacje przewidują wprowadzenie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego nie tylko w odniesieniu do użytków rolnych i bydła, ale także w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni.

Limit kwot zwrotu podatku akcyzowego ma stanowić w odniesieniu do:
– producentów świń – iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
– producentów owiec, kóz i koni – iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz, koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

Nowe regulacje przewidują ponadto, dla wniosków o zwrot podatku akcyzowego złożonych od 1 do 31 sierpnia 2023 r., że stawka zwrotu podatku wyniesie 1,46 zł (w miejsce obowiązującej dotychczas stawki 1,20 zł). Dodatkowo w 2023 r. producent rolny ma otrzymać dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego do ilości zakupionego oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca, w przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia. Ta dodatkowa pomoc wymaga jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

Warsztaty online “Zwrot podatku akcyzowego rolnikom II termin 2023 r.” odbędą się 18 maja br. (czwartek) godz. 10-13, szczegóły i zamawianie: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Zwrot-podatku-akcyzowego-rolnikom-II-termin-2023-r.-18-maja-2023r.-warsztaty-online/247