Kod PSSP w tytule wykonawczym.

Pytanie: Spadkobierca nie zapłacił należności wskazanych w decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy. Jaki kod podstawy prawnej należy wskazać w tytule wykonawczym dla zaległości powstałych w wyniku nieuregulowania należności wynikających z decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy?

Odpowiedź: Kod podstawy prawnej dla należności z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy to PSSP.

Kod klasyfikacji: SW-1, SW-2, SW-3, SW-7.

Podstawa prawna: Art. 100 ustawy z 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.2022.2651).

Rodzaj należności: Należność z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy.