Co dalej z podatkiem od nieruchomości? Raport Instytutu Finansów.

W dniu 21 marca br. Instytut Finansów zaprezentował raport pt. „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”.

Raport ukazuje mankamenty obowiązującego w Polsce systemu opodatkowania nieruchomości przemawiające za potrzebą jego zmian. Część 4.1 raportu określa mankamenty obowiązujących regulacji dotyczących podatnika, przedmiotu podatku, podstawy opodatkowania, stawek podatku, zwolnień oraz trybu i warunków płatności podatku od nieruchomości i propozycje ich eliminacji.

W raporcie zostały wskazane możliwe kierunki racjonalizacji podatku od nieruchomości.