Noworoczne spotkanie podatkowe – 12.01.2023 r.

Uprzejmie informuję, że 12 stycznia 2023 r. (czwartek) poprowadzę noworoczne spotkanie podatkowe w formie online.

Celem spotkania jest zarysowanie aktualnych dylematów związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W toku spotkania przewidziana jest rozmowa i dyskusja z możliwością wypowiedzi każdego z uczestników.

W programie:

  • Przedawnienie zobowiązania podatkowego w związku z przepisami ustawy antycovidowej – aktualny stan.
  • Pobierać czy nie pobierać? – koszty upomnienia w przypadku doręczenia upomnienia po wpłacie zaległości podatkowej – wyrok WSA z 30.04.2020 r. sygn. akt III SA/Wa 42/20.
  • Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zasady podpisywania.
  • Kopia decyzji podatkowej – komu wydać? czy uwierzytelnienie jest obowiązkowe? czy należna jest opłata skarbowa?
  • Tematyka warsztatów online w 2023 r.

Spotkanie od godz. 10.00 do godz. 12.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zaproszenia do udziału w noworocznym spotkaniu podatkowym zostaną przesłane na adres mailowy z prośbą o potwierdzenie udziału do 10 stycznia 2023 r.

Agata Dzięgiel-Matras