Stawki minimalne – podatek od środków transportowych – 2023 r.

W Monitorze Polskim poz. 1001 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.

Procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2022 r. w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2021 r. był wyższy niż 5%, w związku z czym, stosownie do art. 12b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawki minimalne podatku od środków transportowych zostały przeliczone i podwyższone w stosunku do stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r.