Nowy tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw poz. 1297 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Publikacja nowego jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymaga wskazania w wydawanych dokumentach (np. decyzjach, postanowieniach, wezwaniach) w miejsce Dz. U. z 2021 r. poz. 888 – Dz. U. z 2022 poz. 1297.