Zwolnienie z podatku od nieruchomości – wsparcie dla właścicieli przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

Nadal trwają prace nad projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednym z elementów ustawy ma być wsparcie finansowe osób przyjmujących uchodźców wojennych z Ukrainy. Jakie regulacje prawne będą dotyczyły samorządów okaże się w najbliższym czasie.

Pierwszą formą wsparcia dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy z zakresu podatków i opłat lokalnych, która przyjęła formę przepisów prawa miejscowego jest Uchwała Nr 491/L/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie działań na terenie Miasta Ciechanów związanych z pomocą dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku, opublikowana w dniu 3 marca 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 2360.

Od podatku od nieruchomości zwolnione zostały budynki mieszkalne lub ich części związane z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku.

W uchwale wskazano, że zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części przysługuje w wysokości podatku za 2022 rok od tych budynków, a warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest dokonanie przez podatnika zgłoszenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia (do zgłoszenia należy złożyć kopię dokumentu potwierdzającego zakwaterowanie ludności uchodźczej). Wraz ze zgłoszeniem podatnik jest zobowiązany do przedłożenia informacji/korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) albo deklaracji/korekty deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1).

Uchwale nadano moc wsteczną – uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.