Zmiany – 28 lutego 2022 r.

Pamiętajmy, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi,
a dopiero w później urzędnikami.

Od dzisiejszego dnia będę codziennie w godzinach wieczornych zamieszczać najistotniejsze informacje z zakresu naszych podatków lokalnych.


Temat 1: Ostatni dzień składania wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Producent rolny składa wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Istotna jest data nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej, a nie data wpływu wniosku do urzędu gminy.

Powyższe wynika z art. 57 par. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zgodnie z art. 57 par. 5 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.


Temat 2: Uaktualnione wersje podręczników do aplikacji eTW.

Na portalu dla wierzycieli i organów egzekucyjnych spoza Krajowej Administracji Skarbowej zostały opublikowane nowe wersje podręczników do wygenerowania elektronicznego tytułu wykonawczego TW-1(5), kolejnego tytułu wykonawczego TW-3(2) oraz uaktualniony podręcznik dla administratora lokalnego.

Tytuły wykonawczy – podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-1(5) – wersja 1.12.

Dalszy tytuł wykonawczy – podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-3(2) – wersja 1.6.

Administrator lokalny – podręcznik użytkownika Obsługa profilu administratora lokalnego – wersja 1.8.


Temat 3: Nowy tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dzienniku Ustaw z 2022 r. poz. 479 z dnia 28 lutego 2022 r. został opublikowany jednolity tekst ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Oznacza to konieczność zmiany miejsca publikacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w dokumencie upomnienia, postanowienia, zawiadomienia.

W miejsce: Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492, 2320, z 2021 r. poz. 11, 41, 802, 1005, 1177, 1236, 1666, 1927, 1981, 2052, 2105, 2270, z 2022 r. poz. 1 należy wpisać Dz. U. z 2022 r. poz. 479.