Minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2022 r.

W Monitorze Polskim poz. 968 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r.

Procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2021 r. w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2020 r. był niższy niż 5%. W związku z powyższym w 2022 r. obowiązują stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2021 r.