Podatek od nieruchomości – zmiana od 1 stycznia 2022 r.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw poz. 1558 została opublikowana ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadza zmianę w podatku od nieruchomości. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 7 w ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych otrzymuje brzmienie:
„3) grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;”


Brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy podatkach i opłatach lokalnych

Do 31 grudnia 2021 r.
Od 1 stycznia 2022 r.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.Zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

Od 1 stycznia 2022 r. zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.