30 kwietnia 2021 r. – uruchomienie eTW.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił termin uruchomienia systemu teleinformatycznego przy wykorzystaniu którego tytuły wykonawcze będą przekazywane do organu egzekucyjnego.

W Dz. Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poz. 25 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie terminu uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego.

System teleinformatyczny przeznaczony do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego zostanie uruchomiony z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Treść obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie terminu uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego: https://podatkowyreferat.online/dz-urz-min-ffipr-z-dnia-17-marca-2021-r-poz-25/