Zmiana zasady podejmowania czynności przez wierzyciela.

Od 25 marca 2024 r. ulega zmianie zasada podejmowania przez wierzycieli czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. Zmiana została wprowadzona ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Wierzyciel może nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jeżeli wysokość należności pieniężnej nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia, chyba że okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.

Zmiana polega zatem na rezygnacji z ujmowania odsetek i kosztów upomnienia w kwocie stanowiącej podstawę do czasowego niepodejmowania czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

O innych zmianach obowiązujących od 25 marca 2024 r., wprowadzonych ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, dotyczących podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można przeczytać w publikacji „Zmiany w egzekucji administracyjnej podatków lokalnych”: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Zmiany-w-egzekucji-administracyjnej-podatkow-lokalnych/280