Data wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 27 § 1 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tytuł wykonawczy zawiera datę wystawienia tytułu wykonawczego.

W polu “Data wystawienia tytułu wykonawczego” należy wskazać datę wystawienia tytułu wykonawczego w zależności od wybranego rodzaju dokumentu.

W polu “Data wystawienia tytułu wykonawczego” pierwotnego tytułu wykonawczego należy wskazać datę wystawienia TW (aktualną datę).

W polu “Data wystawienia tytułu wykonawczego” zmienionego tytułu wykonawczego należy wskazać datę sporządzania zmienionego TW (aktualną datę).

W polu “Data wystawienia tytułu wykonawczego” dalszego tytułu wykonawczego należy wskazać datę wystawienia dotychczasowego TW (datę wystawienia pierwotnego TW).

W polu “Data wystawienia tytułu wykonawczego” kolejnego tytułu wykonawczego należy wskazać datę wystawienia TW (datę wystawienia pierwotnego TW).

Dodatkowo dalszy i kolejny tytuł wykonawczy zawiera datę dotyczącą wydania tego tytułu wykonawczego. W polu “Data wydania dalszego tytułu wykonawczego” należy wykazać aktualną datę. W polu “Data wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego” należy wskazać aktualną datę.