Zmiany w zakresie zwrotu podatku akcyzowego przyjęte przez Senat RP.

Kolejny etap zmian dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego już za nami.

W dniu wczorajszym (11.05.br.) Senat RP przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa zostanie przekazana Prezydentowi RP do podpisu.

2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego na wniosek producenta rolnego złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, wynosi 1,46 zł.

2023 r. wniosek o zwrot podatku za olej napędowy zakupiony od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. składa się w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu tego oleju napędowego w tym okresie.