Paragon z NIP do zwrotu podatku akcyzowego.

Dokładnie w poniedziałek za 3 tygodnie, 3 sierpnia, rozpocznie się możliwość składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym. Natomiast kilka dni wcześniej – 31 lipca zakończy się, trwający od 1 lutego 2020 r., 6 miesięczny okres nabywania oleju napędowego, z którego można odzyskać zapłacony podatek akcyzowego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce “Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego” w dniu 8 lipca 2020 r. zaktualizowało odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości załączenia do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego faktury uproszczonej.

Na pytanie nr 28: Czy producent rolny może załączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej fakturę uproszczoną, w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro) nie zawierającą imion i nazwisk lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada:

Podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla producenta rolnego, może stanowić faktura uproszczona (paragon z NIP) albo jej kopia, jeśli spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.

Faktura powinna zawierać m. in. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Stosownie do art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo kwoty 100 euro (jeżeli kwota ta jest określona w euro), podatnik może wystawić fakturę uproszczoną. Faktura taka może nie zawierać danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów i usług oraz ich adresu oraz danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku. Faktura uproszczona powinna jednak zawierać numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Osoby fizyczne (posługujące się numerem PESEL), w dalszym ciągu mogą otrzymywać faktury VAT bez numeru NIP.

Pełna treść odpowiedzi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-zwrotu-podatku-akcyzowego-od-zakupionego-paliwa-rolniczego