II. Noworoczne spotkanie podatkowe – 4 stycznia 2024 r.

Z przyjemnością informuję, że

w dniu 4 stycznia 2024 r. (czwartek) poprowadzę II. Noworoczne spotkanie podatkowe w formie online.

Celem spotkania jest przedstawienie zmian mających miejsce w 2023 r. oraz wprowadzanych w 2024 r. dotyczących podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W toku spotkania przewidziana jest rozmowa z możliwością wypowiedzi każdego z uczestników.

W programie:

  • Co się zmieniło w 2023 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych? O likwidacji wydawania z urzędu postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty i nadpłaty. O nowych regułach przyznawania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.
  • Jakie zmiany zostaną wprowadzone w 2024 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych? O możliwości przekazania 1,5 % podatku rolnego na rzecz uprawnionych podmiotów. O zmianach zasad przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów upomnienia. O nowym rozwiązaniu w przypadku niedotrzymania terminu płatności rat z decyzji o rozłożeniu na raty. O doręczeniach na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych.
  • Tematyka warsztatów online w 2024 r.

Spotkanie od godz. 10.00 do godz. 12.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zaproszenia do udziału w noworocznym spotkaniu podatkowym zostaną przesłane na adresy mailowe z prośbą o potwierdzenie udziału do 2 stycznia 2024 r.

?Serdecznie pozdrawiam Agata Dzięgiel-Matras??