Czy obowiązuje?

Czy dwukrotnie awizowane pismo doręczane w stanie epidemii przez Pocztę Polską nadal uważa się za niedoręczone?

Tak, przepis art. 98 tarczy 2.0, czyli ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 obowiązuje. Niemniej, przepisy ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzą w tym zakresie zmiany. Ustawa nie jest jeszcze podpisana przez Prezydenta RP ani opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Z dniem ogłoszenia ustawy w Dz. U. – przepis art. 98 tarczy 2.0 uznający nieodebrane dwukrotnie awizowane pisma podlegające doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w okresie stanu epidemii za niedoręczone przestanie dotyczyć organów administracji publicznej.

Natomiast 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dz. U. – przesyłki niedoręczone zostaną uznane za doręczone, chyba że po zwrocie przesyłki organ administracji publicznej ponownie wysłał pismo podlegające doręczeniu za potwierdzeniem odbioru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *