Co dalej ze zwrotem podatku rolnego?

Na stronie RCL można zapoznać się z uwagami zgłoszonymi do projektu ustawy o pomocy dla producentów rolnych w zapłacie części podatku rolnego za 2024 r. przez Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Finansów.

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) w stanowisku z 24 czerwca 2024 r. nr RCL.DPŚI.550.8.2024 wskazało, że w art. 3 ust. 3 projektu ustawy zaproponowano regulację, zgodnie z którą producent rolny składa wniosek o pomoc w zapłacie części podatku rolnego za 2024 r. w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. Biorąc pod uwagę obecny etap procesu legislacyjnego projektowanej ustawy RCL zwraca uwagę, że tak określony termin składania wniosków o pomoc budzi wątpliwości. Z uwagi na powyższe RCL poddaje pod rozwagę skorygowanie zaproponowanego terminu składania wniosków, przy czym ewentualna korekta powinna uwzględniać możliwy termin wejścia w życie projektowanej ustawy, a także czas na przygotowanie się odbiorców aktów i możliwość złożenia wniosków o pomoc w wyznaczonym terminie.


Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że warsztaty online dotyczące zasad pomocy dla producentów rolnych w zapłacie części podatku rolnego za 2024 r. zostaną zaplanowane i przeprowadzone dopiero w chwili gdy z dużym prawdopodobieństwem będzie można stwierdzić możliwość wejścia w życie niniejszych przepisów.