Plany na 2023 r. – warsztaty online.

Jutrzejszy czwartek to dzień ostatnich warsztatów online w 2022 roku. Pora zatem na krótkie podsumowanie i kilka słów o tym co dalej.

Na stronie www.PodatkowyReferat.online są zamieszczone informacje z różnego zakresu spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi – z nowymi przepisami, zmianami, wyjaśnieniami, orzeczeniami itd. Znaczna część informacji (mimo że napisana dwa lata czy kilka miesięcy temu) jest nadal aktualna i dostępna poprzez wyszukiwarki. Niejedna osoba przedstawiając swój problem powołuje się na taki odległy wpis. Wiele z tych informacji wywołuje pytania, niejednokrotnie wymaga dodatkowych wyjaśnień. Duża część pytań powtarza się i jest związana z określonym zdarzeniem. I naprzeciw takim pytaniom wychodzą warsztaty prowadzone online. Zarówno temat, jak i sama treść przedstawianych w trakcie warsztatów online zagadnień opiera się na najczęściej pojawiających się pytaniach i wątpliwościach. Warsztaty stanowią zatem uzupełnienie i rozszerzenie informacji przekazywanych poprzez wpis na stronie. Warsztaty są również odpowiedzią na pytania zdawane w grupach strony Podatkowy Referat na Facebooku. Część zadawanych pytań w grupach na Fb już niejeden raz została omówiona na warsztatach online.

By zatem pomóc tym z nas, którzy nie wiedzą kto i w jaki sposób jest zobowiązany do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. zaplanowane zostały warsztaty online z tego tematu. Dla osób, które nieustannie pytają o to kiedy przedawni się zaległość pozostała po nieżyjącym podatniku i w jaki sposób przedawniają się koszty upomnienia z 2018 r. będą w 2023 r. warsztaty na ten temat. I kolejno tematem warsztatów będą nadpłaty, ulga inwestycyjna, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, rozliczenia wpłaty, opłata skarbowa … itd.

Warsztaty online – czwartki godz. 10.00 – 13.00