Tag: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowane zmiany.

Na stronie RCL w dniu 31 grudnia 2020 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Planowane zmiany dotyczą m. in. kwestii opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozszerzenie pojęcia właściciela nieruchomości w stosunku do odpadów komunalnych

Czytaj więcej...

Częstotliwość odbioru odpadów – błędny parametr.

Sposób obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych uregulowany został w art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten określa, iż w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby

Czytaj więcej...

Uczymy się na błędach.

Dzisiaj, na koniec dnia napiszę o błędach, o błędach których chcemy uniknąć w naszej pracy związanej z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Spojrzymy, na czym błąd polega, ustalimy dlaczego jest to błąd i nie będziemy kusić losu (o nie!) – wyciągniemy naukę, aby takiego błędu u siebie nie popełnić.

Czytaj więcej...

Zwolnienie w sprawozdaniu RB-27S i SP-1.

Dzisiejszy poranek przywołał gorący temat wykazywania zwolnień w sprawozdaniu RB-27S i SP-1 za sprawą wyjaśnień Ministerstwa Finansów oraz pytania jednego z uczestników szkolenia z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W pierwszej kolejności spójrzmy na podatek od nieruchomości oraz komunikat Ministerstwa Finansów z 3 lipca 2020 r., Podejmowane przez rady gmin

Czytaj więcej...

Domek letniskowy z podatkiem i opłatą.

Letnia aura zachęca do wypoczynku. Mamy swoje ulubione formy i miejsce na rekreację i odprężenie. Jedni wybierają hotel, inni namiot albo modny w tym roku kamper. Świetnym rozwiązaniem jest również domek letniskowy. Ale to nie zalety oraz wady wypoczynku w domku letniskowym są motywem tego wpisu,

Czytaj więcej...