Tag: kompostwanie bioodpadów

Nowy projekt zmian do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zmian datowany – 7 czerwca br. został udostępniony na stronie RCL. Poniżej zostały zamieszczone planowane zmiany dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Możliwość składania deklaracji i ponoszenia opłaty

Czytaj więcej...

Właściciel nieruchomości niesegregujący kompostujący.

Czy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,może korzystać ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym? Tak. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w Uchwale nr 9/512/2021 z dnia 24 marca

Czytaj więcej...

Ulga za kompostowanie przy braku segregacji odpadów komunalnych.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne przysparza nadal wiele wątpliwości, zarówno w sferze samej konstrukcji przepisów miejscowych wprowadzających zwolnienie, jak i w aspekcie faktycznej realizacji zwolnienia z opłaty. Na zdjęciu: 5 minut spacerem od Bramy

Czytaj więcej...

Ulga za kompostowanie.

W najnowszym wyroku dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. wyroku WSA w Rzeszowie z 28 maja 2020 r. sygn. akt I SA/Rz 262/20 znajdziemy wskazania dotyczące ustalania wysokości zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące

Czytaj więcej...